Defnyddiwch y fersiwn darllenydd sgrin wedi'i optimeiddio

Polisi Hygyrchedd

Y Manylion

Bwriad Efelychydd y Gyllideb yw cydymffurfio â safonau W3C WAI WCAG 2.0 Lefel AA gan geisio cyrraedd lefel AAA lle’n ymarferol. 

Dylai defnyddwyr  bysellfwrdd allu tabio trwy’r cynnwys a defnyddio pob swyddogaeth.

Bydd cyferbyniad yn cael ei brofi trwy ddefnyddio offer awtomatig sy’n brofi yn erbyn Meini Prawf Llwyddiant 1.4.3 WCAG2.0 am gyferbyniad goleuedd, gan ddefnyddio algorithm cyferbyniad llyw WGAC 2.0, a ddiffinnir yn: http://www.w3.org/TR/WCAG20/#contrast-ratiodef

Nid yw’r bysellau cyrchu’n cael eu defnyddio gydag Efelychydd y Gyllideb.

Adeiladwyd Efelychydd y Gyllideb trwy ddefnyddio arwyddnodau WAI ARIA i sicrhau bod pawb o bob gallu’n gallu defnyddio pob swyddogaeth, gan roi’r profiad gorau posibl i ddefnyddwyr gyda phorwyr modern a thechnoleg gynorthwyol.

Mae technoleg Efelychydd y Gyllideb (fel y diffinnir gan eirfa WCAG 2.0 yn http://www.w3.org/TR/WCAG20/#technologydef) yn cynnwys HTML, CSS a JavaScript.

Cefndir

Trwy wefan hygyrch, bydd yn bosibl i bawb beth bynnag yw eu gallu, i ddod o hyd i wybodaeth a gwneud trafodion.  Dau ddull sy’n ategu ei gilydd yw profion gan y defnyddiwr a phrofion awtomataidd/â llaw gan ddefnyddio canllawiau WCAG2.0.

Diben y polisi

Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r targedau hygyrchedd i sicrhau bod Efelychydd y Gyllideb yn agored i bawb yn y gymdeithas beth bynnag yw eu gallu.

Datganiad Hygyrchedd

Mae Delib wedi ymrwymo i sicrhau bod Efelychydd y Gyllideb yn agored i bawb (y cyhoedd a’r gweinyddwyr) beth bynnag yw eu gallu.