Defnyddiwch y fersiwn darllenydd sgrin wedi'i optimeiddio

Polisi Cwcis

Er mwyn i’r ap hwn weithio, rydym ar adegau’n gosod ffeiliau data bychain ar eich cyfrifiadur. Cwcis yw’r rhain.

I wybod mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i allaboutcookies.org, neu darllenwch ymlaen i wybod mwy am sut ac ymhle rydym yn defnyddio cwcis. 

Sut rydym yn defnyddio cwcis.

Mae’r ap hwn yn defnyddio cwcis hanfodol mewn rhai mannau – rydym wedi’u rhestru nhw’n benodol yn y tabl isod gyda manylion pam rydym yn eu defnyddio a faint byddan nhw’n para.

Defnyddir y cwcis hanfodol hyn i lywio trwy’r wefan ac i reoli sesiynau, ac mae’n bosibl na fydd yr ap hwn yn gweithio’n iawn hebddynt. Nid yw’r cwcis llywio’r wefan a rheoli sesiynau yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid adnabod pobl. Maen nhw’n cael eu defnyddio i’ch helpu chi lywio trwy’r safle ac i weld a llenwi’r ymgynghoriadau.

Enw'r cwci Pwrpas Yn para Storio data personol
sesiwn Yn caniatáu adnabod y defnyddiwr o fewn Efelychydd y Gyllideb fel bod modd cofio’u hatebion o dudalen i dudalen. Bydd yn cael ei glirio wrth i’r defnyddiwr gyflwyno’u cyllideb neu ddod â’r sesiwn pori i ben. Tan ddiwedd y sesiwn Na

Gall yr ap hwn ddefnyddio cwcis nad ydynt yn angenrheidiol mewn rhai mannau. Nid oes angen y cwcis hyn er mwyn i’r ap weithio’n iawn. Os oes unrhyw gwcis nad ydynt yn angenrheidiol yn cael eu defnyddio yn yr ap hwn, maen nhw wedi’u rhestru isod.

 

Google Analytics

Mae’r wefan hefyd yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we gan Google, Inc. (“Google”).  Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis” sy’n ffeiliau testun ar eich cyfrifiadur, i helpu’r wefan ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r safle. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ar sut rydych chi’n defnyddio’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei drosglwyddo i, a’i storio gan Google ar serfwyr yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hyn i werthuso eich defnydd o’r wefan, llunio adroddiadau ar weithgarwch y wefan i weithredwyr y wefan a gwasanaethau eraill sy’n ymwneud â gweithgarwch y wefan a’r defnydd o’r rhyngrwyd. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hyn i drydydd parti lle bydd angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle bydd unrhyw drydydd parti’n prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall sydd gan Google.

Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi hawl i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac i’r dibenion a nodir uchod.

Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond sylwch, os gwnewch chi hyn, mae’n bosibl na fyddwch yn gallu defnyddio popeth o fewn y wefan. Rydym wedi ymrwymo i ddilyn rheoliadau cyfathrebu electronig a phreifatrwydd yr ICO.

Mae Google Analytics yn gosod cwcis i’n helpu ni amcangyfrif yn gywir nifer yr ymwelwyr i’r wefan a maint y defnydd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth ar gael pan ry’ch chi ei eisiau ac yn gyflym.

Enw'r cwci Math o gynnwys Yn para
_utma Rhif a gynhyrchwyd ar hap 2 flynedd
_utmb Rhif a gynhyrchwyd ar hap 30 munud
_utmc Rhif a gynhyrchwyd ar hap Tan ddiwedd y sesiwn
_utmz Rhif a gynhyrchwyd ar hap + gwybodaeth ar sut y cyrhaeddoch chi’r safle (e.e. yn uniongyrchol neu trwy ddolen, chwiliad organig neu chwiliad trwy dalu) 6 mis
_ga Rhif a gynhyrchwyd ar hap 24 mis

 

Am fanylion pellach ar gwcis a ddefnyddir gan Google Analytics, ewch i wefan Google Code.